Poliklinika Varnsdorf, Poštovní 2060, Varnsdorf

service old

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých

potíží – depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v

dlouhodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

Psychologické poradenství pomáhá u méně závažných stavů a životních situací, kdy s psychologem

proberete, co Vás trápí, a pokusíte se společně s ním zorientovat se v tom, co by se dalo změnit a případně

jak tyto změny provést.

Psychologická krizová intervence

Psychologická pomoc v případě krizových životních situací, jako mohou být např. rozvod, nemoc, úmrtí

blízké osoby, různé katastrofické události a další obtížné životní situace.

Psychologická diagnostika pomáhá určit, případně zpřesnit příčinu a povahu některých potíží, například

tehdy, kdy není zřejmé, zda mají dané potíže původ čistě psychologický, nebo se za nimi skrývá

neurologické nebo jiné fyzické poškození. Na základě těchto zjištění se, obvykle ve spolupráci s

praktickým lékařem nebo psychiatrem, stanovuje další léčba.

Existuje ale celá řada dalších uplatnění psychologické diagnostiky – například diagnostika rodinných

vztahů, sloužící pro účely následného poradenství a terapie, diagnostika školní zralosti a intelektových

schopností, diagnostika poruch autistického spektra, vyšetření před bariatrickým zákrokem a další. Při

vyšetření mohou být použity psychologické testové metody. Psychologická diagnostika je vždy na žádost

Vašeho ošetřujícího lékaře.

Terapie hrou u dětí předškolního a mladšího školního věku

Terapie hrou se považuje za jedinečnou strategii práce s dítětem. Je pro děti to samé, co poradenství či

psychoterapie pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé

přirozeným způsobem komunikace mluvení. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte.

Dětem jsou v terapii hrou poskytnuté speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co se jim těžko

vyjadřuje slovy.

Během terapie hrou terapeut vytváří bezpečné a přijímající prostředí, které dovoluje dítěti svobodně si

hrát. Hra je zde chápána jako komunikační prostředek dítěte, kterým vyjadřuje své myšlenky, pocity,

potřeby a touhy.

Terapeut má možnost zažívat svět dítěte a aktivně s ním sdílet situace, které ho přivedly do terapie. Dává

mu důležitou zpětnou vazbu o jeho prožívání, povzbuzuje ho k svobodnému projevu bez vlastních

komentářů a interpretací. V herně se dítě učí zvládat reálné životní situace. Využívá k tomu své přirozené

danosti a vnitřní zdroje, učí se vnitřní seberegulaci a sebekontrole.

O nás

Jsem psycholožka s atestacemi z klinické psychologie a psychoterapie. Více než 10 let se věnuji psychologické práci v oblasti zdravotnictví a psychoterapii. Mám zkušenosti z lůžkové péče ve FN Motol i z ambulantní v rámci Psychosomatické kliniky v Praze. V psychoterapii vycházím z integrativního přístupu. Věnuji se i terapii hrou u mladších dětí. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Ordinační doba

Pondělí-Středa8.30 - 12.00 13.00 - 18.00Čtvrtek 10.00 - 18.00Pátek 8.30 - 12.00

Kontakt

Telefon: +420 792 755 508Email: vamberska@psychologievdf.czzika@psychologievdf.czAdresa: Poliklinika Varnsdorf Poštovní 2060, 407 47 Varnsdorf