Poliklinika Varnsdorf, Poštovní 2060, Varnsdorf

Terapie hrou

Terapie hrou se považuje za jedinečnou strategii práce s dítětem. Je pro děti to samé, co poradenství či psychoterapie pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé přirozeným způsobem komunikace mluvení.

V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuté speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Během terapie hrou terapeut vytváří bezpečné a přijímající prostředí, které dovoluje dítěti svobodně si hrát. Hra je zde chápána jako komunikační prostředek dítěte, kterým vyjadřuje své myšlenky, pocity,
potřeby a touhy.
Terapeut má možnost zažívat svět dítěte a aktivně s ním sdílet situace, které ho přivedly do terapie. Dává mu důležitou zpětnou vazbu o jeho prožívání, povzbuzuje ho k svobodnému projevu bez vlastních komentářů a interpretací. V herně se dítě učí zvládat reálné životní situace. Využívá k tomu své přirozené danosti a vnitřní zdroje, učí se vnitřní seberegulaci a sebekontrole.

Leave a Comment

  O nás

  Jsem psycholožka s atestacemi z klinické psychologie a psychoterapie. Více než 10 let se věnuji psychologické práci v oblasti zdravotnictví a psychoterapii. Mám zkušenosti z lůžkové péče ve FN Motol i z ambulantní v rámci Psychosomatické kliniky v Praze. V psychoterapii vycházím z integrativního přístupu. Věnuji se i terapii hrou u mladších dětí. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

  Ordinační doba

  Pondělí-Středa8.30 - 12.00 13.00 - 18.00Čtvrtek 10.00 - 18.00Pátek 8.30 - 12.00

  Kontakt

  Telefon: +420 792 755 508Email: vamberska@psychologievdf.czzika@psychologievdf.czAdresa: Poliklinika Varnsdorf Poštovní 2060, 407 47 Varnsdorf