Poliklinika Varnsdorf, Poštovní 2060, Varnsdorf

Main service page

01

DA výklad snu je metoda, která vede klienty k porozumění vlastním snům. Terapeut provází klienta jeho snem a je to především klient sám, který nachází porozumění svému snu a jeho obsahu. Nejde tedy o interpretace významu ze strany terapeuta tak, jak to známe při běžných výkladech. Terapeut je jen průvodcem. Celá teorie DA výkladu snu stojí primárně na přesvědčení, že snový život je pro nás stejně důležitý jako bdělý život. Proto je potřeba porozumět nejen tomu, co se nám děje v běžném životě, ale i tomu, co se nám děje ve snech, protože tyto sféry nejsou od sebe odděleny.

02

Terapie hrou se považuje za jedinečnou strategii práce s dítětem. Je pro děti to samé, co poradenství či psychoterapie pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé přirozeným způsobem komunikace mluvení. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte.
Dětem jsou v terapii hrou poskytnuté speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Během terapie hrou terapeut vytváří bezpečné a přijímající prostředí, které dovoluje dítěti svobodně si hrát. Hra je zde chápána jako komunikační prostředek dítěte, kterým vyjadřuje své myšlenky, pocity, potřeby a touhy. Terapeut má možnost zažívat svět dítěte a aktivně s ním sdílet situace, které ho přivedly do terapie. Dává mu důležitou zpětnou vazbu o jeho prožívání, povzbuzuje ho k svobodnému projevu bez vlastních komentářů a interpretací. V herně se dítě učí zvládat reálné životní situace. Využívá k tomu své přirozené danosti a vnitřní zdroje, učí se vnitřní seberegulaci a sebekontrole.

03

pomáhá určit, případně zpřesnit příčinu a povahu některých potíží, například tehdy, kdy není zřejmé, zda mají dané potíže původ čistě psychologický, nebo
se za nimi skrývá neurologické nebo jiné fyzické poškození. Na základě těchto zjištění se, obvykle ve spolupráci s praktickým lékařem nebo psychiatrem, stanovuje další léčba. Existuje ale celá řada dalších uplatnění psychologické diagnostiky – například diagnostika rodinných vztahů, sloužící pro účely následného poradenství a terapie, diagnostika školní zralosti a intelektových schopností, diagnostika poruch autistického spektra, vyšetření před bariatrickým zákrokem a další. Při vyšetření mohou být použity psychologické testové metody. Psychologická diagnostika je vždy na žádost
Vašeho ošetřujícího lékaře.

04

Psychologická pomoc v případě krizových životních situací, jako mohou být např. rozvod, nemoc, úmrtí blízké osoby, různé katastrofické události a další obtížné životní situace.

05

Pomáhá u méně závažných stavů a životních situací, kdy s psychologem proberete, co Vás trápí, a pokusíte se společně s ním zorientovat se v tom, co by se dalo změnit a případně jak tyto změny provést.

06

(tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých potíží – depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v dlouhodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

O nás

Jsem psycholožka s atestacemi z klinické psychologie a psychoterapie. Více než 10 let se věnuji psychologické práci v oblasti zdravotnictví a psychoterapii. Mám zkušenosti z lůžkové péče ve FN Motol i z ambulantní v rámci Psychosomatické kliniky v Praze. V psychoterapii vycházím z integrativního přístupu. Věnuji se i terapii hrou u mladších dětí. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Ordinační doba

Pondělí-Středa8.30 - 12.00 13.00 - 18.00Čtvrtek 10.00 - 18.00Pátek 8.30 - 12.00

Kontakt

Telefon: +420 792 755 508Email: vamberska@psychologievdf.czzika@psychologievdf.czAdresa: Poliklinika Varnsdorf Poštovní 2060, 407 47 Varnsdorf