Poliklinika Varnsdorf, Poštovní 2060, Varnsdorf

Main Services

01

DA výklad snu je metoda, která vede klienty k porozumění vlastním snům. Terapeut provází klienta jeho snem a je to především klient sám, který nachází porozumění svému snu a jeho obsahu.

02

Terapie hrou je pro děti to samé, co poradenství či psychoterapie pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé přirozeným způsobem komunikace mluvení.

03

Psychologická diagnostika pomáhá určit, případně zpřesnit příčinu a povahu některých potíží, například tehdy, kdy není zřejmé, zda mají dané potíže původ čistě psychologický, nebo se za nimi skrývá neurologické nebo jiné fyzické poškození.

04

Psychologická pomoc v případě krizových životních situací, jako mohou být např. rozvod, nemoc, úmrtí
blízké osoby, různé katastrofické události a další obtížné životní situace.

05

Psychologické poradenství pomáhá u méně závažných stavů a životních situací, kdy s psychologem proberete, co Vás trápí, a pokusíte se společně s ním zorientovat se v tom, co by se dalo změnit a případně jak tyto změny provést.

06

Psychoterapie (tj. léčba psychologickými prostředky) obvykle začíná snahou zbavit člověka určitých potíží – depresí, úzkostí, pocitů prázdnoty apod. Směřuje ale také k lepšímu sebepoznání a v dlouhodobějším horizontu pomáhá budovat vnitřní svobodu a nacházet radost ze života.

O nás

Jsem psycholožka s atestacemi z klinické psychologie a psychoterapie. Více než 10 let se věnuji psychologické práci v oblasti zdravotnictví a psychoterapii. Mám zkušenosti z lůžkové péče ve FN Motol i z ambulantní v rámci Psychosomatické kliniky v Praze. V psychoterapii vycházím z integrativního přístupu. Věnuji se i terapii hrou u mladších dětí. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Ordinační doba

Pondělí-Středa8.30 - 12.00 13.00 - 18.00Čtvrtek 10.00 - 18.00Pátek 8.30 - 12.00

Kontakt

Telefon: +420 792 755 508Email: vamberska@psychologievdf.czzika@psychologievdf.czAdresa: Poliklinika Varnsdorf Poštovní 2060, 407 47 Varnsdorf